Styrelsen

 

Stora Lundby Hembygdsförenings Styrelse. Organisationsnummer 863500–4727

Bankgiro 857–9104


Ordförande  

Göran Haegermark 070-626 17 69  storalundbyhbf@gmail.com

Monvägen 136   443 43   Gråbo

    

Vice Ordförande

 Irene Johansson 0302-44133 076-894 08 70 bo.irene.johansson@telia.com

Tolsjöhultsvägen 38   443 71 Gråbo


Sekreterare  

Ann Blomgren Kassör

Solvig Hermansson 070-697 35 22 blicken.41327@telia.com

Monvägen 158   443 43   Gråbo


Ledamöter

Katharina Helegård

Rolf Backegårdh

Ewa Lövgren


Revisor

Marie Ottosson 


Valberedning 

Carl Axel Riegnell 

Brita Blick


Arbetsgrupp

Roger Malm

Stanley Gustafsson

Gunnar Hermansson

Eva Bäckman

Håkan Nygren


Kaffegrupp

Gunilla Jonasson

Sigyn Thor

Britta Blick


Webbansvarig

Thomas Svensson