Styrelsen

 

Stora Lundby Hembygdsförenings Styrelse. Organisationsnummer 863500–4727

Bankgiro 857–9104


Ordförande  

Göran Haegermark 070-626 17 69  storalundbyhbf@gmail.com

Monvägen 136   443 43   Gråbo

    

Vice Ordförande

 Irene Johansson 0302-44133 076-894 08 70 bo.irene.johansson@telia.com

Tolsjöhultsvägen 38   443 71 Gråbo


Sekreterare  

Ann Blomgren Kassör

Solvig Hermansson 070-697 35 22 blicken.41327@telia.com

Monvägen 158   443 43   Gråbo


Ledamöter

Carl-Axel Riegnell

Rolf Backegårdh

Ewa Lövgren


Revisor

Marie Ottosson 


Valberedning 

Ann-Christin Hwatz

Brita Blick


Arbetsgrupp

Roger Malm

Stanley Gustafsson

Gunnar Hermansson

Eva Bäckman

Håkan Nygren


Kaffegrupp

Gunilla Jonasson

Sigyn Thor

Britta Blick


Webbansvarig

Thomas Svensson