AKTIVITETER

Vår nya träffpunkt för Bilder-berättar kvällar fortsätter i Equmeniakyrkan Gråbo 

Dessa kvällar äger rum sista torsdagen i varje månad i oktober och november samt januari t.o.m. april.

Torsdagar 18:30–20:30

Torsdag 25 april 18.30 gästas


 Stora Lundby Hembygdsförening av Lennart Palm under rubriken


- Från Gravvalvsvarligt till Dödskul -


Lennart har under många år forskat om vad och vilka som finns under olika kyrkor och berättar humoristiskt om detta.


Inträde 50:- inklusive fika med hembakt

Alla intresserade välkomna!