AKTIVITETER

Vår nya träffpunkt för Bilder-berättar kvällar fortsätter i Equmeniakyrkan Gråbo 

Dessa kvällar äger rum sista torsdagen i varje månad i oktober och november samt januari t.o.m. april.

Torsdagar 18:30–20:30


Torsdag 30 november 18.30 


HELIGA BIRGITTAS BESÖK I STORA LUNDBY KYRKA

Göran Antefelt har ingående studerat gamla skrifter i ämnet och kommer att delge oss sina slutsatser. Ett uppeldat skrin med gamla reliker spelar en viktig roll

Inbjuds alla intresserade av Stora Lundby Hembygdsförening


Entré inklusive fika med hembakt 50 kronor