STUGAN

Bautasten

 

Vid kanten till åkern nedanför hembygdsstugan står denna sten som en knivsegg pekande mot himlen.

 

Här finns de flesta stenarna på det gamla hednagravfältet, och strax ovanför stugan stod antagligen Erik Dahlberg och gjorde sin skiss över fornlämningarna och Hjällsnäs by på 1690-talet

 

Erik Nilsson 1897-1974, var initiativtagare när Stora Lundby Hembygdsförening bildades den 2/4 1949.

Han var sedan dess självskrivne ordförande i 25 år fram till sitt frånfälle.

 

Han var född på gården Ramberg, nära Stannum, till yrket var han husbyggare och byggnads- snickare.

Hans hus Solberga, vid oljebergs vägen i Gråbo kallades i folkmun för ”Slottet ”

 

Anledningen var förstås dess herrgårdsliknande framtoning, synligt vida omkring. trevlig hembygdsstuga, belägen på Mon

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved